21 jun. 2019

REVISTA ESCOLAR, 3º TRIMESTRE

https://issuu.com/cabeiro/docs/revista_trimestral_as_nosas_cousas_

17 jun. 2019

COÑECENDO REDONDELA!

Seguindo a faceta etnográfica de Antonio Fraguas Fraguas, quixemos coñecer máis o noso Concello a través do seu patrimonio, cultura, festas,...